Zbirna izvješća - nova verzija PDF Ispis E-mail

Program Mjenjačnica nadopunjen je sa podrškom za automatiziranu izradu zbirnih (kumuliranih) izvješća za više mjenjačkih mjesta. Zbirna izvješća moguće je izrađivati bez obzira da li su računala pojedinih mjenjačkih mjesta umrežena ili se mjenjačka mjesta nalaze na izdvojenim lokacijama koje nisu umrežene. U slučaju umreženih mjenjačkih mjesta, program vrši automatsko čitanje iz predefiniranih mjenjačkih mjesta, dok je u slučaju nepovezanih mjenjačkih mjesta potrebno izvršiti izvoz podataka za pojedino izvješće. Program podržava i kombinaciju umreženih i neumreženih mjenjačkih mjesta.

Ažurirano: Utorak, 18 Veljača 2014 10:36
Više...
 
PDF Ispis E-mail

SPREMNI ZA FISKALIZACIJU !!!


Naš certificirani program "Mjenjačnica" uspješno je nadograđen sa svim potrebnim komponentama kako bi bio u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom, a pod koji podliježu i ovlašteni mjenjači.

Osnovne značajke nadogradnje :

  • Mogućnost testiranja komunikacije sa Centralnim informacijskim sustavom (CIS) Porezne uprave
  • Mogućnost prijave poslovnog prostora i ostalih pripadajućih podataka u Poreznu upravu
  • Automatsko slanje svake transakcije otkupa/prodaje strane gotovine u CIS Porezne uprave
  • Ispis jedinstvenog računa (potvrde) otkupa i prodaje strane gotovine sa svim propisanim elementima (ZKI, JIR.) - nema duplog unosa.
  • Mogućnost naknadnog slanja i ispisa svih neuspješno poslanih računa u CIS Porezne uprave

Za detalje na se obratite na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili putem web obrasca.

Ažurirano: Subota, 29 Prosinac 2012 13:55
 
Mjenjačnice i fiskalizacija PDF Ispis E-mail
Četvrtak, 20 Prosinac 2012 06:53

Dana 17.12.2012.g. Porezna uprava objavila je tumačenje da i ovlašteni mjenjači podliježu zakonu o fiskalizaciji, bez obzira što u svom poslovanju koriste Certificirani računalni program i nemaju iskazan PDV na potvrdama o otkupu/prodaji strane valute.

Obzirom da je vrijeme koje je potrebno za prilagodbu i ponovnu certifikaciju računalnog programa Mjenjačnica vrlo kratko u odnosu na zakonski rok, a koji je za pojedine tvrtke 01.01.2013.g., mi ćemo nastojati izraditi pomoćni program koji će omogućiti sve potrebno za usklađenje sa Zakonom o fiskalizaciji. Pomoćni program automatski će biti povezan sa Certificiranim računalnim programom za mjenjačnicu na način da korisnici neće morati vršiti zaseban unos transakcije u drugi program, već će se taj postupak vršiti automatski.

O svim daljnjim novostima redovno ćemo Vas informirati putem ovih stranica.

Više informacija o fiskalizaciji možete pogledati na:

http://www.porezna-uprava.hr/fiskalizacija/fiskalizacija.asp

http://www.hnb.hr

Ažurirano: Četvrtak, 20 Prosinac 2012 11:12
 
Nova certificirana verzija 8.0 PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 16 Srpanj 2012 00:00

Tokom mjeseca lipnja 2012. godine izašla je nova certificirana verzija programa Mjenjačnica pod oznakom 8.0. Nova verzija sadrži niz poboljšanja fokusiranih prvenstveno na sigurnost aplikacije i zaštitu od gubitka podataka, kao i prilagodbu novim verzijama Windows sustava.

Više...
 
Certifikacija programa - verzija 8.0 PDF Ispis E-mail
Nedjelja, 13 Svibanj 2012 05:44

Dana 09.05.2012. godine u HNB-u obavljeno je testiranje nove verzije programa Mjenjačnica te je isti predan na certifikaciju. Nakon službeno dobivenog certifikata za novu verziju programa (verzija 8.0), svi korisnici biti će o tome obaviješteni. Certifikat se očekuje najkasnije do kraja lipnja 2012.g.

Ažurirano: Nedjelja, 13 Svibanj 2012 05:54
 
PDF Ispis E-mail

Program Mjenjačnica postoji u dvije varijante, jedna je namijenjanje tržištu REPUBLIKE HRVATSKE; a druga tržištu BOSNE i HERCEGOVINE.

Program Mjenjačnica za tržište RH certificiran je od strane Hrvatske narodne banke dana 27.05.2004. godine. Prema "Odluci o uvjetima i načinu poslovanja ovlaštenih mjenjača" i "Uputi za primjenu Odluke o uvjetima i načinu poslovanja ovlaštenih mjenjača" propisana je obveza korištenja certificiranih programa za sve ovlaštene mjenjače počevši od dana 03.01.2005. godine.

Više...
 
Novosti u pripremi PDF Ispis E-mail

U pripremi je verzija 9.0 koja će pored ispravaka sitnijih grešaka sadržavati nove funkcionalnosti kao i zakonske izmjene.

Više...
 

Ankete

Preferencije podrške
 

NOVOSTI!!!

Program Mjenjačnica nadopunjen je sa podrškom za automatiziranu izradu zbirnih (kumuliranih) izvješća za više mjenjačkih mjesta. Zbirna izvješća moguće je izrađivati bez obzira da li su računala pojedinih mjenjačkih mjesta umrežena ili se mjenjačka mjesta nalaze na izdvojenim lokaci....

SPREMNI ZA FISKALIZACIJU !!!

Naš certificirani program "Mjenjačnica" uspješno je nadograđen sa svim potrebnim komponentama kako bi bio u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom, a p....

Dana 17.12.2012.g. Porezna uprava objavila je tumačenje da i ovlašteni mjenjači podliježu zakonu o fiskalizaciji, bez obzira što u svom poslovanju koriste Certificirani računalni program i nemaju iskazan PDV na potvrdama o otkupu/prodaji strane valute.

Obzirom da je vrijeme koje je ....

Tokom mjeseca lipnja 2012. godine izašla je nova certificirana verzija programa Mjenjačnica pod oznakom 8.0. Nova verzija sadrži niz poboljšanja fokusiranih prvenstveno na sigurnost aplikacije i zaštitu od gubitka podataka, kao i prilagodbu novim verzijama Windows sustava.

Dana 09.05.2012. godine u HNB-u obavljeno je testiranje nove verzije programa Mjenjačnica te je isti predan na certifikaciju. Nakon službeno dobivenog certifikata za novu verziju programa (verzija 8.0), svi korisnici biti će o tome obaviješteni. Certifikat se očekuje najkasnije do kraja lipn....

U pripremi je verzija 9.0 koja će pored ispravaka sitnijih grešaka sadržavati nove funkcionalnosti kao i zakonske izmjene.

Program Mjenjačnica postoji u dvije varijante, jedna je namijenjanje tržištu REPUBLIKE HRVATSKE; a druga tržištu BOSNE i HERCEGOVINE.

Program Mjenjačnica za tržište RH certificiran je od strane Hrvatske narodne banke dana 27.05.2004. godine. Prema "Odluci o uvjetima i na....