Mjenjačnica

Certificirani program za mjenjačnice

Istek Fiskal certifikata

Svi korisnici programa "Mjenjačnica" koriste FISKAL certifikate za potrebe fiskalizacije računa u Poreznoj Upravi. FISKAL certifikati izdani su na rok od 5 godina, te je nakon toga potrebno obaviti obnovu odnosno reizdavanje certifikata.

Obnova FISKAL certifikata vrši se u poslovnicama FINA-e pri čemu FINA korisniku putem e-maila šalje "Referentni broj", a putem SMS-a šalje "Autorizacijski kod". Sa tako dobivenim podacima putem odgovarajuće procedure vrši se izdavanje novog certifikata kojeg je zatim potrebno podesiti u programu Mjenjačnica. Upute za podešavanje FISKAL certifikata u programu Mjenjačnica opisane su u korisničkim uputama u poglavlju "Postavke programa - Fiskalizacija".

Program Mjenjačnica ima ugrađeno upozorenje koje će Vas automatski obavijestiti o isteku FISKAL certifikata 15 dana ranije. Ukoliko želite sami pogledati datum isteka FISKAL certifikata, potrebno je u programu Mjenjačnica klilknuti na zeleni tekst "Fiskalizacija uključena" u gornjem desnom uglu programa.

Više o FISKAL certifikatima i proceduri obnove možete pogledati na stranicama FINA-e  ( http://www.fina.hr/default.aspx?sec=1543 )

Mi kao pružatelj podrške certificiranog programa Mjenjačnica, također pružamo uslugu preuzimanja i instaliranja novih FISKAL certifikata. Uslugu preuzimanja i instalacije FISKAL certifikata vršimo po redovnom cjeniku ( http://www.mjenjacnica.com/13/cjenik ).

Program Mjenjačnica | Casarum d.o.o. © 2020 | Dizajn i izrada: Alfa BIT