Mjenjačnica

Certificirani program za mjenjačnice

Zakon o SPN - 01.01.2018.

Sa 01.01.2018. godine stupaju na snagu izmjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_11_108_2488.html ).

Jedna od važnijih novina koje se tiče ovlaštenih mjenjača je obaveza prikupljanja podataka o klijentu za transakcije čija je protuvrijednost 15.000,00 kn ili veća.

Izvadak iz Zakona koji ovo propisuje:

Članak 16.

(2) Obveznik iz članka 9. stavka 2. točke 15. i točke 17. podtočaka g) i h) ovoga Zakona pri svakoj transakciji u vrijednosti od 15.000,00 kuna i većoj dužan je utvrditi i provjeriti identitet stranke te prikupiti sljedeće podatke: ime i prezime, prebivalište, dan, mjesec i godinu rođenja, identifikacijski broj ako je vidljiv iz identifikacijske isprave, naziv i broj identifikacijske isprave, naziv i državu izdavatelja, državljanstvo/državljanstva.

 

Pozivamo sve korisnike programa Mjenjačnica, da od 01.01.2018. g., u programu podese automatsku obvezu unosa osobnih podataka klijenta za transakcije čija je protuvrijednost 15.000,00kn ili veća. To je moguće napraviti odabirom opcije "Valute" iz menija "Šifarnici". Odabirom valute 191 (Kune) i pritiskom na gumb "Kontrole po valuti", otvara se prozor u kojem je moguće podesiti navedeno ograničenje.

U slijedećoj verziji certificiranog programa Mjenjačnica, biti će uključena podrška za mogućnost unosa dodatnih podataka koji su obavezni prema novom Zakonu o SPN.

Program Mjenjačnica | Casarum d.o.o. © 2024 | Dizajn i izrada: Alfa BIT