Mjenjačnica

Certificirani program za mjenjačnice

Cijene i ostali financijski uvjeti

 

 

 

cijene LICENCi programa "mjenjačnica"

 

Licenca programa "Mjenjačnica" za 30 dana

30,00 EUR

Licenca programa "Mjenjačnica" za 120 dana

80,00 EUR
Licenca programa "Mjenjačnica" za 365 dana 150,00 eur

Aktivna licenca uključuje :

  • Korisničku podršku u radu sa programom 24x7
  • Posljednju certificiranu verziju programa Mjenjačnica
  • Udaljeno spajanje na računalo korisnika radi otklanjanja mogućih problema
  • Prilagodba programa sa zakonskim odredbama vezanim uz mjenjačko poslovanje
 

 

PROGRAM ZA IZRADU ZBIRNIH I KUMULIRANIH IZVJEŠĆA ZA umrežena MJENJAČKa MJESTA

 

Godišnja licenca programa za tvrku (broj mjenjačkih mjesta neograničen)

220,00 eur

 

 

Ostale usluge:  
Instalacija i podešavanja programa Mjenjačnica 25,00 eur
Preuzimanje i instalacija novog certifikata za fiskalizaciju 25,00 eur
On-line edukacije novih korisnika 50,00 eur
Cijena tehničke intervencije izvan ugovorenog odnosa 50,00 eur /sat
Programiranje i izrada programskih rješenja na zahtjev 70,00 eur /SAT

 

Napomena:

- Sve cijene izražene su bez PDV-a.

- Plaćanje se vrši u domaćoj valuti prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.

Program Mjenjačnica | Casarum d.o.o. © 2022 | Dizajn i izrada: Alfa BIT