Mjenjačnica

Certificirani program za mjenjačnice

Cijene i ostali financijski uvjeti

 

 

GODIŠNJA LICENCA programa "mjenjačnica"

 

Cijena godišnje licence po mjenjačkom mjestu

 

U godišnju licencu uključeno je :

  • Korisnička podrška u radu sa programom 24x7
  • Sve nove verzije certificiranog programa Mjenjačnica certificirane u periodu važenja licence
  • Udaljeno spajanje na računalo korisnika radi otklanjanja mogućih problema
  • Prilagodba programa sa zakonskim odredbama vezanim uz mjenjačko poslovanje
  • Izrada pomoćnih izvješća na zahtjev u narednoj certificiranoj verziji programa
160,00 eur

 

PROGRAM ZA IZRADU ZBIRNIH I KUMULIRANIH IZVJEŠĆA ZA umrežena MJENJAČKa MJESTA

 

Godišnja licenca programa za tvrku (broj mjenjačkih mjesta neograničen)

220,00 eur

 

 

Ostale usluge:  
Instalacija i podešavanja programa Mjenjačnica 25,00 eur
Preuzimanje i instalacija novog certifikata za fiskalizaciju 25,00 eur
On-line edukacije novih korisnika 50,00 eur
Cijena tehničke intervencije izvan ugovorenog odnosa 50,00 eur /sat
Programiranje i izrada programskih rješenja na zahtjev 70,00 eur /SAT

 

Napomena:

- Sve cijene izražene su bez PDV-a.

- Plaćanje se vrši u domaćoj valuti prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.

Program Mjenjačnica | Casarum d.o.o. © 2022 | Dizajn i izrada: Alfa BIT