Mjenjačnica

Certificirani program za mjenjačnice

Cijene i ostali financijski uvjeti

Cijene trajnih licenci certificiranog programa Mjenjačnica za nove korisnike:

trajne licence za istog korisnika Cijena po mjenjačkom mjestu
Cijena za jedno mjenjačko mjesto 2.300,00 kn
Cijena za dva mjenjačka mjesta 1.900,00 kn
Cijena za tri i više mjenjačkih mjesta 1.600,00 kn

 

Napomena: U cijenu nove licence programa uključeno je:

  • inicijalna instalacija i podešavanje programa
  • edukacija korisnika za rad sa programom
  • komponenta za fiskalizaciju računa

  

Godišnje održavanje programa:

Cijena godišnjeg održavanja po mjenjačkom mjestu: 480,00 kn

U godišnje održavanje uključeno je:

  • Korisnička podrška u radu sa programom 24x7
  • Sve nove verzije certificiranog programa Mjenjačnica certificirane u periodu održavanja
  • Udaljeno spajanje na računalo korisnika radi otklanjanja mogućih problema
  • Prilagodba programa sa zakonskim odredbama vezanim uz mjenjačko poslovanje propisanim od strane HNB-a
  • Izrada pomoćnih izvješća na zahtjev u narednoj certificiranoj verziji programa

Godišnje održavanje ne uključuje izradu ostalih aplikacija za potrebe integracije sa drugim informacijskim sustavima.

 

Cijena trajne licence za posljednju verziju certificiranog programa Mjenjačnica za korisnike koji nemaju plaćeno godišnje održavanje programa:

Cijena po mjenjačkom mjestu 1.300,00 kn

 

 Program možete također ugovoriti i na bazi godišnje pretplate.

GODIŠNJA LICENCA programa "mjenjačnica" - PRETPLATA

 

Cijena godišnje pretplate po mjenjačkom mjestu

(U godišnju pretplatu uključeno je održavanje programa i nove verzije programa objavljene u periodu pretplate)

850,00 KN

 

PROGRAM ZA IZRADU ZBIRNIH I KUMULIRANIH IZVJEŠĆA ZA umrežena MJENJAČKa MJESTA

 

Cijena licence programa po instalaciji (Broj mjenjačkih mjesta neograničen)

3.200,00 KN

Cijena godišnjeg održavanja

640,00 KN

 

 

Ostale usluge:  
Instalacija i podešavanja programa Mjenjačnica 125,00 kn
Preuzimanje i instalacija novog certifikata za fiskalizaciju 120,00 Kn
On-line edukacije novih korisnika 250,00 kn
Cijena tehničke intervencije izvan ugovorenog/plaćenog godišnjeg održavanja 250,00 kn /sat
Programiranje i izrada programskih rješenja na zahtjev 330,00 KN /SAT

 

Napomena: Sve cijene su izražene bez PDV-a.

Program Mjenjačnica | Casarum d.o.o. © 2020 | Dizajn i izrada: Alfa BIT