Mjenjačnica

Certificirani program za mjenjačnice

Cijene i ostali financijski uvjeti

Cijene i popusti ovise o broju licenci te su iskazani u slijedećoj tablici.

 

Broj

mjenjačkih

mjesta

Popust

(%)

Cijena godišnje licence po

mjenjačkom mjestu

(EUR)

1-15 0,00 150,00
16-25 10,00 135,00
26-35 20,00 120,00
36-45 30,00 105,00
46-55 40,00 90,00
56- 50,00 75,00

 

  • Cijene su izražene u EUR bez PDV-a

 

Aktivna licenca uključuje :

  • Korisničku podršku u radu sa programom 24x7
  • Posljednju certificiranu verziju programa Mjenjačnica
  • Udaljeno spajanje na računalo korisnika radi otklanjanja mogućih problema
  • Prilagodbu programa sa zakonskim odredbama vezanim uz mjenjačko poslovanje

 

 

PROGRAM ZA IZRADU ZBIRNIH I KUMULIRANIH IZVJEŠĆA ZA umrežena MJENJAČKa MJESTA

 

Godišnja licenca programa za tvrku (broj mjenjačkih mjesta neograničen)

220,00 eur

 

 

Ostale usluge:  
Instalacija i podešavanja programa Mjenjačnica 25,00 eur
Preuzimanje i instalacija novog certifikata za fiskalizaciju 25,00 eur
On-line edukacije novih korisnika 50,00 eur
Cijena tehničke intervencije izvan ugovorenog odnosa 50,00 eur /sat
Programiranje i izrada programskih rješenja na zahtjev 70,00 eur /SAT

 

 

Program Mjenjačnica | Casarum d.o.o. © 2024 | Dizajn i izrada: Alfa BIT