Mjenjačnica

Certificirani program za mjenjačnice

Nova verzija certificiranog programa Mjenjačnica (Verzija 13.0)

Dana 02.05.2017.g. certificirana je nova verzija programa Mjenjačnica pod oznakom verzije 13.0.

Osim ispravljenih sitnijih grešaka, u ovoj verziji ugrađene su također i nove funkcionalnosti.

Najznačajnije nove funkcionalnosti su:

  • Omogućeno je definiranje postotka uvećanja veličine maski u programu radi bolje vidljivosti na velikim rezolucijama. U postavkama programa pod "Ostalo" moguće je podesiti postotak uvećanja svih maski u programu.
  • Ugrađena je mogućnost deaktivacije korisnika programa sa prikazom po filterima. Ukoliko imate veliki broj unesenih korisnika programa iz proteklih godina, a isti više nisu aktivni, moguće ih je deaktivirati, te na tej način ih ukloniti sa redovnog prikaza u šifarniku.
  • Omogućeno ažuriranje šifarnika klijenata sa mogućnošću odabira klijenta pri transakcijama otkupa i prodaje. Klijenti se mogu ručno ažurirati ili se mogu automatski upisivati u šifarnik prilikom unosa transakcije.
  • Ako je modul aplikacije u postavkama programa (pod Kontrole) postavljen na “Vrši se samo otkup”, program zahtjeva upis samo kupovnih tečajeva pri čemu automatski nije više potrebno kontrolirati međuovisnost kupovnih i prodajnih tečajeva.

Za prikaz kompletnog popisa izmjena u novoj verziji, kliknite Izmjene u verziji 13.0.

Program Mjenjačnica | Casarum d.o.o. © 2020 | Dizajn i izrada: Alfa BIT