Mjenjačnica

Certificirani program za mjenjačnice

Mjenjačnica - O programu

Osnovne značajke

 • Instalacija programa je jednostavna i prilagođena krajnjem korisniku. Za instalaciju programa potrebno je nekoliko minuta. Jednostavno ovdje preuzmite i pokrenite instalaciju. Po prvom pokretanju, program automatski traži osnovne postavke koje se uvijek naknadno mogu mijenjati
 • Program je jednostavan za korištenje, pouzdan, stabilan i optimiziran za brzi rad. Sve funkcije kao i kretanja po maskama u programu mogu se obavljati tipkama bez potrebe korištenja miša
 • Program radi na svim novijim verzijama Windowsa od verzije 7 pa na dalje
 • U programu se na jednostavan način podešavaju sve postavke prema Vašim potrebama
 • Program je povezan sa modulom za fiskalizaciju računa pri čemu se računi automatski fiskaliziraju i štampaju uključujući i QR kod
 • Pored svih zakonski propisanih izvješća, program sadrži i brojna druga izvješća za razne potrebe (računovodstvena izvješća, statistička izvješća, pregled transakcija po raznim filterima itd.)
 • Isplata strane valute za Banku optimizirana je na način da se mogu isplatiti sve valute odjednom pri čemu program ima podršku za izradu specifikacije apoena sa automatskom kontrolom ukupnih iznosa po valuti. Specifikacija se u svakom trenutku može ispravljati.
 • Pri otkupu i prodaji valute program omogućuje evidenciju osnovnih podataka klijenata. Ukoliko mjenjačnica posluje sa stalnim klijentima u tom slučaju nije potrebno uvijek upisivati ponovno sve osobne podatke
 • Sva izvješća u programu mogu se naknadno prikazati, štampati, pohraniti u različite formate (PDF, XLS, RTF, TIF, HTML) ili pak poslati na e-mail direktno iz programa
 • Omogućena djelomična isplata strane gotovine koja se nosi u banku na otkup. Više nije potrebno isplatiti cijeli iznos
 • Brz modul za konverziju omogućuje jednostavnu transakciju konverzije iz jedne strane valute u drugu stranu valutu
 • Omogućena izrada XML mjesečnog Izvješća o kupnji i prodaji za banku te automatsko slanje istog na željenu e-mal adresu

 

Napredan rad s tečajnim listama

 • Program dozvoljava odabir valuta sa kojim želite raditi. Inicijalno su uključene sve valute sa tečajne liste banke
 • Dozvoljen unos do dvije tečajne liste u jednom radnom danu
 • Omogućeno automatsko preuzimanje tečajne liste banke sa Interneta direktno iz programa jednim klikom. Također je moguće učitati tečajnu listu banke iz prethodno ručno preuzete datoteke sa Interneta.
 • Definiranje pravila na osnovu kojih se formira vlastita tečajna lista u odnosu na preuzetu tečajnu listu banke (npr. različiti postoci umanjenja/uvećanja kupovnog ili prodajnog tečaja banke po pojedinim valutama, zaokruživanje izračunatih vrijednosti na željeni broj decimala)
 • Omogućena dozvola ručne korekcije vrijednosti tečaja po pojedinim valutama
 • Omogućen proizvoljan broj povoljnijih tečajeva za sve ili samo za pojedine valute kao i sa samo određenu vrstu tečaja (npr. samo povoljniji kupovni tečaj)
 • Omogućeno blokiranje pojedine valute posebno za otkup i prodaju ukoliko u toku dana želite obustaviti rad sa pojedinom valutom (npr. kad je tečaj neispravan ili nepovoljan u pojedinom trenutku)
 • Izgled tečajne liste za štampanje moguće je prilagoditi prema različitim kriterijima (prikaz zastava po valutama, sortiranje valuta po želji, podebljanje ili promjena boje pojedine valute, prikaz kompletne tečajne liste na engleskom jeziku i dr.)
 • Omogućeno definiranje posebne provizije za otkup kovanica bez obzira da li mjenjačnica radi samo otkup ili otkup iprodaju valute

 

Automatska fiskalizacija računa

 • Programski modul za fiskalizaciju automatki je povezan sa Mjenjačnicom pri čamu se svaki otkup ili prodaja strane gotovine automatki fiskaliziraju. Uključivanje podrške za fiskalizaciju obavlja se jednostavno unutar postavka programa
 • Za klijenta se štampa jedinstveni dokumenat koji predstvlja Potvrdu o otkupu/prodaji te ujedno i fiskalni račun sa svim zakonski propisanim podacima
 • Program automatski kontrolira da li je fiskalizacija uspješno obavljena te u slučaju neuspješne fiskalizacija signalizira odgovarajućom porukom
 • Sve nefiskalizirane račune moguće je u svakom trenutku odjednom fiskalizirati jednim klikom
 • Program sadrži posebno izvješće fiskaliziranih računa iz kojeg se vide svi podaci vezani uz pojedine račune i podatke vezane uz fiskalizaciju (ZKI, JIR, Vrijeme odgovora Porezne uprave itd.)
 • Program podržava prijavu poslovnog prostora u Poreznu upravu pri čemu automatski signalizira da je potrebno prijaviti poslovni prostor ukoliko je došlo do promjene bilo kojeg podatka vezanog uz poslovni prostor (npr. pri promjeni radnog vremena)
 • Uz program se isporučuje i DEMO certifikat za fiskalizaciju ukoliko želite testirati rad programa sa uključenom fiskalizacijom
 • Ugrađena kontrola isteka fiskal certifikata koja korisnika na vrijeme upozorava radi pribavljanja novog certifikata u FINA-i
 • Podržan je rad sa TLS protokolom v1.1 i većim i novim verzijama fiskal certifikata

 

Podrška za sve vrste štampača

 • Program podržava ispis blagajničkih potvrda na sve vrste štampača na tržištu. Omogućena je štampa bez upravljačkih programa (drivera), tj. direktno na port (serijski ili paralelni), kao i štampanje na bilo koji štampač instaliran u Windowsima.
 • Izgled blagajničkih potvrda moguće je prilagođavati putem predložaka. Sa instalacijom programa, za sve vrste blagajničkih potvrda, isporučuju se dva tipa predložaka, POS predlošci i A5 predlošci. Po potrebi lako je moguće kreirati i druge predloške za različite formate ispisa.
 • Kod POS štampača moguće je definirati posebne parametre kao npr. kodne stranice štampača, komandu za rezanje papira, komandu za automatsko otvaranje ladice blagajne i dr.
 • Sva ostala izvješća iz programa prilagođena su A4 formatu i štampaju se na A4 štampačima.
 • Izvješća je također moguće pohraniti u različite formate (PDF, Excel, Word, HTML, TIF) ili pak poslati na e-mail u obliku PDF privitka, direktno iz programa
 • Omogućeno je automatsko štampanje različitih vrsta blagajničkih potvrda na različiti štampače. Npr. Potvrde o otkupu/prodaji mogu se štampati automatski na POS štampač, dok se uplate ili isplate kuna mogu automatski štampati na A4 štampaču.

 

Podrška za velike korisnike

Za korisnike koji imaju više od jednog mjenjačkog mjesta izrađena je posebna podrška u obliku zasebnog programa koji se koristi na jednoj lokaciji, a kojim je moguće izrađivati različita zbirna i kumulirana izvješća za više mjenjačkih mjesta. Uvjet za takav način rada ja da su računala na mjenjačkim mjestima mrežno povezana.

Sva podržana zbirna izvješća mogu se također izrađivati grupirano po bankama, npr. ako tvrtka posluje sa više različitih banaka. Dostupna zbirna izvješća su:

 • Izvješće o kupnji i prodaji koje se mjesečno dostavlja banci.
 • Zbir obračuna dnevnih blagajni
 • Rekapitulacija otkupa po mjenjačkim mjestima
 • Rekapitulacija otkupa po valutama
 • Statistika transakcija
 • itd.

Pored gore navedenih zbirnih izvješća, moguće je također sa jedne lokacije (npr. iz centrale) dohvatiti sva dostupna izvješća svakog pojedinačnog mjenjačkog mjesta

 

Veliki izbor naprednih mogućnosti

 • U programu je moguće podesiti neograničeni broj različitih nivoa autorizacija koje imaju korisnici u programu. Sa programom se inicijalno isporučuju 3 nivoa (voditelj, mjenjač, kontrolor)
 • Mogućnost uključivanja brojnih upozorenja kojima se sprečavaju greške prilikom rada
 • Mogućnost podešavanja različitih kontrola vezanih uz obvezu identifikacije klijenta ili unos serijskih brojeva novčanica
 • Mogućnost ručnog ili automatskog arhiviranja podataka na odabranu lokaciju kao i mogućnost naprednog arhiviranja putem nezavisne vanjske aplikacije
 • Zasebno logiranje svih transakcija i aktivnosti u programu na posebnu lokaciju radi dodatne sigurnosti i kontrole pri čemu je izrađena podrška za automatsku obnovu podataka iz logova transakcija
 • Mogućnost pohrane podataka iz proteklih godina u arhivsku bazu radi ubrzanja rada programa. Također je moguć povratak podataka iz arhivske u glavnu bazu.
 • Grafički prikazi kretanja tečaja ili otkupa/prodaje strane valute
 • Mogućnost povezivanja se drugim sustavima u realnom vremenu (npr. prilikom svake transakcije otkupa moguće je podatke o transakciji proslijediti drugom sustavu)
 • Mogućnost finog podešavanja grafičkog izgleda i pozicije glavne maske programa
 • Mogućnost korištenja skeniranog potpisa korisnika koji se zatim prikazuje na mjesečnom Izvješću o kupnji i prodaji koje se šalje u banku. Na taj način moguće je putem programa Mjenjačnica poslati Izvješće putem e-maila direktno u banku bez potrebe štampanja i faksiranja.

 

Izgled programa Mjenjačnica

Program Mjenjačnica
Program Mjenjačnica
Program Mjenjačnica
Program Mjenjačnica
Program Mjenjačnica
Program Mjenjačnica
Program Mjenjačnica
Program Mjenjačnica
Program Mjenjačnica
Program Mjenjačnica
Program Mjenjačnica
Program Mjenjačnica
Program Mjenjačnica
Program Mjenjačnica
Program Mjenjačnica
Program Mjenjačnica
Program Mjenjačnica
Program Mjenjačnica
Program Mjenjačnica
Program Mjenjačnica
Program Mjenjačnica
Program Mjenjačnica
Program Mjenjačnica
Program Mjenjačnica
Program Mjenjačnica
Program Mjenjačnica
Program Mjenjačnica
Program Mjenjačnica
Program Mjenjačnica
Program Mjenjačnica
Program Mjenjačnica
Program Mjenjačnica
Program Mjenjačnica
Program Mjenjačnica
Program Mjenjačnica
Program Mjenjačnica

Program Mjenjačnica | Casarum d.o.o. © 2024 | Dizajn i izrada: Alfa BIT