Mjenjačnica

Certificirani program za mjenjačnice

Napredan rad sa tečajnim listama

Napredan rad sa tečajnim listama

  • Program dozvoljava odabir valuta sa kojim želite raditi. Inicijalno su uključene sve valute sa tečajne liste banke
  • Omogućeno automatsko preuzimanje tečajne liste banke sa Interneta direktno iz programa jednim klikom. Također je moguće učitati tečajnu listu banke iz prethodno ručno preuzete datoteke sa Interneta.
  • Definiranje pravila na osnovu kojih se formira vlastita tečajna lista u odnosu na preuzetu tečajnu listu banke (npr. različiti postoci umanjenja/uvećanja kupovnog ili prodajnog tečaja banke po pojedinim valutama, zaokruživanje izračunatih vrijednosti na željeni broj decimala)
  • Omogućena dozvola ručne korekcije vrijednosti tečaja po pojedinim valutama
  • Omogućen proizvoljan broj povoljnijih tečajeva za sve ili samo za pojedine valute
  • Omogućeno blokiranje pojedine valute posebno za otkup i prodaju ukoliko u toku dana želite obustaviti rad sa pojedinom valutom (npr. kad je tečaj neispravan ili nepovoljan u pojedinom trenutku)
  • Izgled tečajne liste za štampanje moguće je prilagoditi prema različitim kriterijima (prikaz zastava po valutama, sortiranje valuta po želji, podebljanje ili promjena boje pojedine valute, prikaz kompletne tečajne liste na engleskom jeziku i dr.)

Program Mjenjačnica | Casarum d.o.o. © 2024 | Dizajn i izrada: Alfa BIT