Mjenjačnica

Certificirani program za mjenjačnice

Podrška za sve vrste štampača

Podrška za sve vrste štampača

  • Program podržava ispis blagajničkih potvrda na sve vrste štampača na tržištu. Omogućena je štampa bez upravljačkih programa (drivera), tj. direktno na port (serijski ili paralelni), kao i štampanje na bilo koji štampač instaliran u Windowsima. Zbog štampanja QR kodova od 01.01.2021.g., iglični POS štampači više nisu podržani.
  • Izgled blagajničkih potvrda moguće je prilagođavati putem predložaka. Sa instalacijom programa, za sve vrste blagajničkih potvrda, isporučuje se više tipova predložaka, POS42, POS32 predlošci i A4 predlošci. Po potrebi lako je moguće kreirati i druge predloške za različite formate ispisa.
  • Kod POS štampača moguće je definirati posebne parametre kao npr. kodne stranice štampača, komandu za rezanje papira, komandu za automatsko otvaranje ladice blagajne i dr.
  • Sva ostala izvješća iz programa prilagođena su A4 formatu i štampaju se na A4 štampačima.
  • Izvješća je također moguće pohraniti u različite formate (PDF, Excel, Word, HTML, TIF) ili pak poslati na e-mail u obliku PDF privitka, direktno iz programa
  • Omogućeno je automatsko štampanje različitih vrsta blagajničkih potvrda na različite štampače. Npr. Potvrde o otkupu/prodaji mogu se štampati automatski na POS štampač, dok se uplate ili isplate kuna mogu automatski štampati na A4 štampač

Program Mjenjačnica | Casarum d.o.o. © 2024 | Dizajn i izrada: Alfa BIT