Mjenjačnica

Certificirani program za mjenjačnice

Podrška za velike korisnike

Podrška za velike korisnike

Za korisnike koji imaju više od jednog mjenjačkog mjesta izrađena je posebna podrška u obliku zasebnog programa koji se koristi na jednoj lokaciji, a kojim je moguće izrađivati različita zbirna i kumulirana izvješća za više mjenjačkih mjesta. Uvjet za takav način rada ja da su računala na mjenjačkim mjestima mrežno povezana.

Sva podržana zbirna izvješća mogu se također izrađivati grupirano po bankama, npr. ako tvrtka posluje sa više različitih banaka. Dostupna zbirna izvješća su:

  • Izvješće o kupnji i prodaji koje se mjesečno dostavlja banci.
  • Zbir obračuna dnevnih blagajni
  • Rekapitulacija otkupa po mjenjačkim mjestima
  • Rekapitulacija otkupa po valutama
  • Statistika transakcija

 

Pored gore navedenih zbirnih izvješća, moguće je također sa jedne lokacije (npr. iz centrale) dohvatiti sva dostupna izvješća svakog pojedinačnog mjenjačkog mjesta.

Program Mjenjačnica | Casarum d.o.o. © 2024 | Dizajn i izrada: Alfa BIT