Što je potrebno za otvoriti mjenjačnicu

Mjenjačnica

Certificirani program za mjenjačnice

Što je potrebno za otvoriti mjenjačnicu?

Za početi raditi sa mjenjačkim poslovima potrebno je:

 • Sklopiti Ugovor/Predugovor o obavljanju mjenjačkih poslova sa Bankom sa kojom želite poslovati
 • Nama dostaviti potrebne podatke putem doljnjeg obrasca
 • Na temelju dostavljenih podataka mi Vama izrađujemo 2 dokumenta:
  • Predugovor o korištenju zaštićenog računalnog programa
  • Potvrdu o autentičnosti ugovorenog zaštićenog računalnog programa.
 • Ova dva dokumenta potrebna su Vam uz ostalu dokumentaciju radi dobivanja Odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova o strane Hrvatske narodne banke.
 • Pored Ugovora sa Vašom Bankom i dokumenata koje Vam mi dostavljamo, potrebno je popuniti odgovarajuće obrasce Hrvatske narodne banke koje možete pronaći OVDJE.
 • Nakon što ste dobili Odobrenje za obavljanje mjenjačkih poslova od strane Hrvatske narodne banke, mi Vama izrađujemo “Ugovor o korištenju certificiranog računalnog programa” i “Potvrdu o autentičnosti ugrađenog zaštićenog računalnog programa” 
 • Po dobivenom Odobrenju HNB-a za obavljanje mjenjačkih poslova potrebno je podnijeti prijavu za upis djelatnosti mjenjačkih poslova u sudski odnosno obrtni registar.

 

Detalje o potrebnoj dokumentaciji za dobivanje Odobrenja za obavljenja mjenjačkih poslova možete vidjeti na službenim web stranicama Hrvatske narodne banke (http://www.hnb.hr/web/guest/temeljne-funkcije/platni-promet/licenciranje/mjenjaci )

 

Fiskalizacija:

Ukoliko niste još pribavili certifikat za fiskalizaciju u FINA-i, to je potrebno također obaviti iz razloga što i mjenjački poslovi podliježu fiskalizaciji.

Prije početka unosa transakcija unutar programa Mjenjačnica, potrebno je izraditi ili dopuniti “Interni akt” sukladno Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom, te sukladno tome u programu podesiti podatke o poslovnom prostoru i naplatnom uređaju. Ukoliko niste prijavili poslovni prostor u Poreznu upravu, to je potrebno obaviti putem sustava ePorezna (više o tome znati će Vaš knjigovođa).

Prilikom pisanja “Internog akta” potrebno je imati na umu da se program Mjenjačnica tretira kao poseban naplatni uređaj ta ga kao takvog treba i postaviti unutar programa.

 

Relevantne Zakonske propise vezane uz mjenjačko poslovanje možete pronaći na:

 

Odluka o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_03_22_612.html


Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_11_108_2488.html 

 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_04_39_800.html 


Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_133_2822.html 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_115_2532.html


Zakon o zaštiti novčarskih institucija
 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_05_56_1092.html

 

Primjerak Internog akta o sprječavanju pranja novca možete preuzeti OVDJE.

Zahtjev za dokumentacijom

Molimo ispunite formular:

Program Mjenjačnica | Casarum d.o.o. © 2024 | Dizajn i izrada: Alfa BIT