Mjenjačnica

Certificirani program za mjenjačnice

Novosti u verziji 12.0

Novosti temeljem zakonskih propisa - Odluka o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove (“Narodne novine”, br. 22/2016”)

 • Omogućena je djelomična isplata strane gotovine koja se nosi u banku na otkup. Ukoliko je u postavkama programa to omogućeno, program prilikom “Prodaje valute banci” omogućuje proizvoljan upis iznosa svake valute koja se nosi u banku. Inicijalno to nije omogućeno.
 • Dozvoljen je upis dvije tečajne liste u jednom radnom danu. Da bi se upisala druga tečajna lista u istom radnom danu, potrebno je najprije izraditi konačni obračun dnevne blagajne sa tom tečajnom listom. Za omogućavanje upisa druge tečajne liste u istom radnom danu potrebno je uključiti tu dozvolu u postavkama programa.
 • Izrađena su dva nova zakonski propisana izvješća: “Radni dani sa dvije tečajne liste” i “Odstupanja istovrsnih tečajeva
 • Ukinuta je obveza identifikacije i upisa rezidentnosti klijenta prilikom transakcija otkupa i prodaje. Svi klijenti po novome automatski dobivaju oznaku “R”, a na maskama otkupa i prodaje to je polje uklonjeno.
 • Izvješće o kupnji i prodaji strane gotovine koje se mjesečno dostavlja banci, nadograđeno je sa funkcijom izrade istog u obliku XML datoteke propisanog formata. Prilikom izrade izvješća, program omogućuje također automatsko slanje istog putem e-maila u obliku XML i/ili PDF datoteke. Za potrebe izrade XML datoteke, Matični podaci u postavkama programa prošireni su za nova polja.
 • Ugrađena je mogućnost definiranja posebne provizije za otkup kovanica bez obzira da li mjenjačnica vrši samo otkup ili otkup i prodaju. Ukoliko je na tečajnoj listi upisana posebna provizija za otkup kovanica, na maski za otkup dozvoljen je odabir vrste gotovine (novčanice ili kovanice) prema kojem se obračunava provizija.
 • Ukoliko se koriste povoljniji tečajevi, omogućeno je iskazivanje minimalnog iznosa od kojeg se primijenjuje svaki povoljniji tečaj u stranoj valuti. Do sada su minimalni iznosi bili iskazani isključivo u kunskoj protuvrijednosti.
 • Uvedene su dvije nove vrsta transakcija pri uplatama i isplatama u kunama: “UB - Primitak kuna iz blagajne koja je namijenjena za obavljanje drugih djelatnosti istoga ovlaštenog mjenjača” i “IB - Prijenos kuna u blagajnu koja je namijenjena za obavljanje drugih djelatnosti istoga ovlaštenog mjenjača”.
 • Izgled izvješća “Specifikacija strane gotovine i čekova..” prilagođen je novim zakonskim propisima. Izmijenjeno je zaglavlje i uklonjen je izraz “Pečat” sa izvješća
 • Izgled izvješća “Obračun dnevne blagajne” prilagođen je novim zakonskim propisima. Zaglavlje je prilagođeno sa informacijama o tečajnoj listi za koju se izvješće odnosi.

Ostale nove funkcionalnosti

 • Ugrađena je mogućnost kupoprodaje strane valute odnosno konverzije valute. Ukoliko klijent želi jednu stranu valutu konvertirati u drugu stranu valutu, to je sada moguće automatski obaviti putem opcije Konverzije valute. Konverzija automatski upisuje i fiskalizira dvije transakcije, transakciju otkupa i transakciju prodaje strane gotovine pri čemu se svi izračuni protuvrijednosti kao i izračun povrata gotovine klijentu vrše  automatski uz ispis rekapitaulacije konverzije. Automatski ispis rekapitulacije konverzije  moguće je isključiti u postavkama programa. Opcija konverzije dostupna je samo ako je u programu dozvoljena prodaja strane valute.
 • U meniju “Izvješća” ugrađena je mogućnost izrade kontrolnih specifikacija koje služe za kontrolu gotovine u blagajni (npr. prilikom preuzimanja smjene). Pri izradi kontrolne specifikacije upisuju se svi apoeni strane gotovine i kuna, a program izrađuje izvješće na kojem se za svaku valutu prikazuje razlika sume unesenih apoena i potrebnog iznosa u blagajni, a po čemu se zatim vidi da li u blagajni ima viška ili manjka gotovine.
 • U postavkama programa pod “Tečajna lista” omogućen je napredan unos teksta koji se prikazuje u podnožju tečajne liste. Takav se tekst sada može proizvoljno povećavati, centrirati, podebljati i sl., te nema ograničenu dužinu kao do sada.
 • Ukoliko mjenjačnica radi sa povoljnijim tečajevima, ugrađena je mogućnost unosa samo povoljnijeg kupovnog tečaja ili samo povoljnijeg prodajnog tečaja. Do sada je bio obavezan unos oba povoljnija tečaja za odabranu stranu valutu.
 • Ugrađena je mogućnost ispisa različitih blagajničkih potvrda na različite štampače. Npr. Potvrde o otkupu i prodaju mogu se štampati automatski na POS štampač, a Potvrde isplate/uplate kuna na laserski štampač. U postavkama programa moguće je podesiti do dva različita štampača (“Štampač” 1 i “Štampač 2”), a putem predložaka se podešava u kojem će se formatu i na koji štampač štampati različite potvrde.
 • U izvješću “Pregled transakcija po kriterijima” ugrađena je mogućnost filtriranja transakcija po iznosu u kunama. Npr. uz ostale filtere moguće je prikazati samo transakcije kojima je protuvrijednost u kunama veća od upisanog iznosa.
 • Ugrađena je mogućnost resetiranja korisničke lozinke. Korisnik koji u programu ima dozvolu za ažuriranje korisnika programa, može drugom korisniku resetirati lozinku u slučaju da ju je isti zaboravio. Prilikom resetiranja lozinke, nova lozinka postavlja se ista kao i korisničko ime, a preporuka je da ju vlasnik kasnije izmjeni.
 • Šifarnik valuta nadograđen je sa novim kontrolama po valuti koje se primijenjuju pri transakcijama otkupa i prodaje valute. Tako je sada moguće ograničiti minimalni iznos otkupa ili prodaje pojedine strane valute (npr. možete podesiti da je minimalni iznos otkupa za Eure 5,00€). Također je moguće podesiti za svaku valutu posebno dozvoljeni iznos decimala (npr. možete podesiti da nije dozvoljeno vršiti otkup ili prodaju decimalnih vrijednosti Eura, već samo cijele brojeve).
 • Upostavkama programa pod “Otkup/Prodaja” moguće je podesiti da se nakon unosa transakcije Prodaje valute automatski otvara maska za ponovni Otkup valute. Do sada je nakon prodaje bilo moguće samo automatski otvarati ponovnu prodaju valute ili ne otvarati ništa.
 • Pri unosu ili izmjeni OIB-a, ugrađena je provjera po modulu. Sada više nije moguće upisati krivi OIB, odnosno OIB koji nema ispravnu kontrolnu (zadnju) znamenku.
 • Izvješća “Dnevnik otkupa” i “Dnevnik prodaje” moguće je sada izraditi za cijeli kalendarski datum bez obzira na izrađenu Prodaju valute banci.
 • Slanje e-maila iz programa unaprijeđeno je na način da se mogu slati do 3 privitka istovremeno, a uvedeno je i dodatno polje “Cc” (kopija primatelja). Ako npr. određeno izvješće šaljete u banku putem e-maila, u polje Cc možete upisati vlastitu e-mail adresu radi kontrole da li je izvješće stvarno ispravno poslano.
 • Opcija “Pregled i ispis blagajničkih potvrda” prebačena je u meni “Transakcije” te se poziva skraćenom tipkom F11.
 • Sa instalacijom programa na radnoj površini dostupna je nova ikona “Mjenjačnica 12.0 TEST”. Putem ove ikone pokreće se program u testnom načinu rada putem kojeg možete testirati funkcionalnosti programa ili vježbati bez da remetite pravi produkcijski rad. U ovom načinu rada sve se transakcije fiskaliziraju u tzv. “DEMO” okolini Porezne uprave koja služi upravo za takve namjene. Ukoliko smatrate da vam ova ikona nije potrebna, slobodno ju možete obrisati sa radne površine.
 • Ugrađena je automatska provjera dostupnosti nove verzije certificiranog programa Mjenjačnica. Inicijalno se provjera vrši jedanput tjedno, no to se može promijeniti u postavkama programa pod “Ostalo”. Ukoliko program prilikom provjere ustanovi da je dostupna nova verzije programa, ponuditi će automatsku instalaciju nove verzije. Automatska instalacija nove verzije dostupna je samo korisnicima koji imaju dozvolu ažuriranja postavki programa.
 • Ugrađen je modul za provjeru važeće licence programa te provjeru isteka datuma održavanja programa. Ukoliko licenca nije ispravna, program automatski radi u “Demo” načinu rada što znači da dozvoljava maksimalno 30 konačnih obračuna dnevne blagajne.

Novosti vezane uz fiskalizaciju

 • Ugrađena je podrška za nove verzije Fiskal certifiata i za TLS v1.2 protokol koji Porezna uprava uvodi u produkciju od 09. siječnja 2017.g. Važno je napomenuti da ova verzija protokola nije podržana na operativnim sustavima Windows XP i Windows Vista, te stoga pozivamo sve korisnike koji još uvijek imaju Windows XP ili Vista operativni sustav, da nadograde svoja računala sa Windows 7 ili novijim operativnim sustavom. Više o tome možete pogledati na službenim stranicama Microsoft-a (link) . 
 • Ugrađena je kontrola koja onemogućuje unos transakcija otkupa ili prodaje strane gotovine ukoliko komponenta za fiskalizaciju nije uspješno inicijalizirana, što spriječava unos nefiskaliziranih transakcija.
 • Ugrađena je kontrola koja Vas upozorava u slučaju da je razlika u vremenu unosa transakcije od vremena odgovora Porezne uprave veća od propisane razlike. Ovo upozorenje je važno jer Vam može ukazati na neispravno vrijeme Vašeg računala. Razlika ova dva vremena za koju se aktivira upozorenje podešava se u minutama. Podešavnje se vrši u postavkama programa pod “Upozorenja”, a inicijalna vrijednost podešena je na 5 minuta.
 • Ugrađeno je upozorenje o isteku Fiskal certifikata koje se prikazuje u statusnoj traci na dnu programa određeni broj dana prije samog isteka certifikata. Podešavanje broja dana kada će Vam se prikazati ovo upozorenje podešava se u postavkama program pod “Upozorenja”. Informaciju o datumu isteka Vašeg Fiskal certifikata možete u svakom trenutku vidjeti na način da kliknete mišem na tekst zelene boje “Fiskalizacija uključena” koji se nalazi u gorenjem desnom uglu glavne maske programa.
 • Ukoliko Vam je potrebna lozinka Fiskal certifikata, istu možete pogledati pritiskom na gumb “i” u postavkama programa pod “Fiskalizacija”. Ova je opcija dostupna samo korisnicima koji imaju autorizaciju za izmjenu postavki programa.

Program Mjenjačnica | Casarum d.o.o. © 2022 | Dizajn i izrada: Alfa BIT