Mjenjačnica

Certificirani program za mjenjačnice

Novosti u verziji 15.0

Nove funkcionalnosti

 • Prikaz specifikacije strane valute i čekova za banku izrađen je tabelarno pri čemu je odmah vidljivo da li su za pojedinu Specifikaciju upisani svi potrebni aponi. Također, ukoliko se pokrene ažuriranje Specifikacije, na masci sa popisom svih pripadajućih  stranih valuta vidljivo je za koje valute su upisani svi apoeni. Na taj je način moguće brzo zaključiti za koje strane valute je još potrebno upisati apoene.
 • Prilikom automatskog formiranja vlastite tečajne liste na temelju tečajne liste banke, a pri čemu se vrijednost pojedinih tečajeva umanjuje ili uvećava za definirani postotak u odnosu na tečaj banke, moguće je označiti valute za koje ovo pravilo ne vrijedi. Tako je npr. moguće podesiti da se za sve valute umanjuje kupovni tečaj banke za 2,00% osim za Euro koji uvijek ima istu predefiniranu vrijednost.
 • Ispis Potvrde o isplati stranih valuta koje se odnose u banku na otkup izrađeno je putem prilagodljivog predloška. Na taj način je moguće ovu potvrdu ispisivati na štampač u formatu A4 sa prilagođenim ispisom za široki papir (A4). Do sada se ova vrsta Potvrde uvijek štampala u formatu prilagođenom za uski ispis (POS štampač). Ovo može biti korisno kod korisnika koji pohranjuju kopije takvih Potvrda u registrator, pa je pohranjivanje A4 formata puno lakše, a ispis je trajniji. Naime, ispisi na termalnom POS štampaču mogu s vremenom postati nečitljivi zbog vrste korištenog papira.
 • Prilikom Prodaje strane gotovine, na masci za zbir istovrsnih potvrda, omogućen je upis iznosa koji je stranka dala te se na ispisu zbirne Potvrde prikazuje koliko kuna stranka mora dati, a koliko joj se vraća.
 • Ikone na glavnoj alatnoj traci poredane su logičkim slijedom te je uvedena nova ikona za prikaz Specifikacija stranih valuta i čekova.
 • Upis licence programa omogućen je putem učitavanja datoteke što do sada nije bilo moguće, već se licenca uvijek automatski učitavala sa interneta. Kod korisnika koji imaju ograničen pristup internetu, ova opcija im omogućuje da licencu učitaju ručno putem datoteke.
 • Uveden je novi šifarnik “Izdavatelji isprava” u koji je moguće ručno upisati najčešće izdavatelje osobnih isprava. Na taj način je prilikom upisa osobnih podataka stranke, pri upisu izdavatelja osobne isprave ubrzan unos podataka jer se polje automatski popunjava nakon upisa početnih znakova.
 • Iz programa su uklonjene sve opcije vezane uz prijavu poslovnog prostora u Poreznu upravu, obzirom da se ovaj postupak više ne provodi kroz sustav fiskalizacije. U postavkama programa su također u tom smislu uklonjena polja za upis datuma početka rada poslovnog prostora i radnog vremena mjenjačnice.

Ostala unaprijeđenja i ispravci

 • Prilikom unosa druge tečajne liste u istom danu, program je greškom omogućavao upis/ažuriranje povoljnijeg tečaja bez da je prethodno bilo potrebno upisati redovni tečaj.
 • U XML Izvješću o kupnji iprodaji za banku bili su omogućeni pojedini nedozvoljeni znakovi. Sada je to rješeno putem konverzijske tabele.
 • Prilikom upisa proizvoljnog teksta u podnožju tečajne liste, program je javljao grešku ukoliko je tekst sadržavao jednostruki navodik.
 • U pojedinim situacijama, ukoliko decimalni separator u Windowsima nije bio podešen na HR standard, fiskalizirani iznos se pogrešno slao u sustav Porezne uprave.
 • Na Potvrdama o otkupu i prodaji strane valute omogućen je prikaz i ispis neograničenog broja serijskih brojeva novčanica. Prije je to bilo ograničeno na ukupno 255 znakova.
 • Kod ažuriranja serijskih brojeva novčanica, vrijednost apoena se nije prikazivala ispravno. Vrijednost apoena ispisala se u zagradi u polju Ser. Broj, dok u koloni “Vrijednost apoena” je bilo prikazano 0.
 • Na maskama za Otkup i Prodaju valute, nakon što se upisao iznos u polje “Stranka daje” (zadnje polje sa iznosom), program je automatski fokus prebacio na gumb “Osobni podaci”, pa se pritiskom na tipku Enter, umjesto potvrde transakcije otvarala maska za upis osobnih podataka. Sada je to ispravljeno na način da se fokus prebacuje na tipku “Prihvati”.
 • Ako je u postavkama programa onemogućen naknadni unos serijskih brojeva novčanica, pritiskom na tipku F3 na masci za prikaz blagajničkih potvrda, program je greškom ipak otvarao masku za ažuriranje serijskih brojeva novčanica.

Program Mjenjačnica | Casarum d.o.o. © 2022 | Dizajn i izrada: Alfa BIT