Mjenjačnica

Certificirani program za mjenjačnice

Novosti u verziji 6.0

  • Uvedena je zabrana storna za transakcije onih stranih valuta nakon kojih je obavljena prodaja strane valute banci
  • Ugrađeno je upozorenje da se nakon konačnog obračuna dnevne blagajna u tom datumu više neće moći raditi
  • Moguće pozivanje konačnog obračuna dnevne blagajne ako se glavna baza nalazi na mrežnom disku
  • Omogućen upis logova transakcija na disk tokom rada. U slučaju kvara ili korupcije baze podataka biti će moguće izlistati sve transakcije obavljene od posljednje arhive na dalje.
  • U postavkama dodano polje za inicijalizaciju POS štampača (za posebne POS štampače)
  • Uvedeno je upozorenje u slučaju da se unosi tečajna lista nakon određenog broja dana u kojima nije bili tečajnih listi i transakcija. Broj dana za koje je moguće postaviti upozorenje određuje se u postavkama programa
  • Automatsko pamćenje željenog broja posljednjih arhiva. Broj arhiva za pamćenje određuje se u postavkama programa
  • U postavkama programa dodano je novo polje za upis OIB-a. OIB se ispisuje na svim izvješćima i blagajničkim potvrdama
  • Prilikom arhiviranja podataka arhiviraju se automatski i postavke programa koje je naknadno moguće vratiti zajedno sa podacima iz arhive (npr. na novo računalo)
  • Ugrađena je podrška za visoke rezolucije na Windows Vista i Windows 7 sustavima

Program Mjenjačnica | Casarum d.o.o. © 2022 | Dizajn i izrada: Alfa BIT