Mjenjačnica

Certificirani program za mjenjačnice

Novosti u verziji 8.0

a) Nove funkcionalnosti

  • Na specifikaciji valute i čekova u zaglavlju pored raspona obuhvaćenih serijskih brojeva umetnut je i raspon datuma
  • Sumarni ispis više transakcija istog tipa (zbir) prilagođen je i za POS stampač
  • Za izmjenu postavki programa korisnik više ne treba biti prijavljen na računalo kao administrator, već je to moguće obaviti od strane običnog korisnika. Naravno, korisnik i dalje mora imati odgovarajuću autorizaciju u programu za izmjenu postavki programa.
  • Na tečajnoj listi prikazuje se puno zaglavlje tvrtke (Mjenjačko mjesto, OIB i dr.)
  • Program je prilagođen da ispravno radi neovisno o regionalnim Windows postavkama na računalu.
  • Logovi transakcija upisuju se dnevno na način da se za svaki dan kreira zasebna log datoteka iz koje je moguće obnoviti transakcija u slučaju korupcije/oštećenosti baze. Broj log datoteka koje se pamte podešava se u postavkama programa, a inicijalna vrijednost je 30 dana.
  • U programu za rad sa arhivama dodana je mogućnost brisanja transakcija starih poslovnih godina koje više nisu potrebne za čuvanje.

Program Mjenjačnica | Casarum d.o.o. © 2022 | Dizajn i izrada: Alfa BIT