Mjenjačnica

Certificirani program za mjenjačnice

Novosti u verziji 16.0

Nove funkcionalnosti

 • Sukladno Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Fiskalizacija - Tehnička specifikacija za korisnike Verzija 2.1), ugrađena je podrška za štampanje QR kodova na fiskalnim računima odnosno potvrdama o otkupu i potvrdama o prodaji strane gotovine. Štampanje QR kodova podržano je za sve termalne POS štampače koji podržavaju standardne "ESC/POS" komande kao i za sve standardne windows štampače (A4 laserski ili ink-jet štampači).
 • Ugrađena je podrška za dvojezični prikaz tečajne liste mjenjačnice. Prikaz tečajne liste moguće je detaljno prilagoditi putem postavki programa.
 • Unaprijeđen je sustav štampanja blagajničkih potvrda na način da je omogućena primjena bilo koje "ESC/POS" komande za POS štampače.
 • U pregledu transakcija za ispis i/ili storno, omogućeno je filtriranje pregleda po vrstama transakcija.
 • Na izvješću "Saldo blagajne", uz svaku stranu valutu dodana je “Protuvrijednost u kunama” kao i sveukupna protuvrijednost kuna za cijelu deviznu blagajnu. Protuvrijednost u kunama računa se prema posljednjem redovnom tečaju mjenjačnice.
 • Omogućeno automatsko kreiranje PDF izvješća u zadanu mapu prema predefiniranim pravilima. Pravila je moguće mijenjati u postavkama programa.
 • Putem opcije "POS štampači" iz glavnog menija "Šifarnici, mogu se definirati različite vrste POS štampača sa vlastitim prilagođenim ESC/POS komandama. 

Ostala unaprijeđenja i ispravci

 • Dodan je gumb “Odjava” na glavnoj alatnoj traci
 • U proces arhiviranja podataka, ugrađeno je također automatsko arhiviranje lokalnih postavki programa. To se može isključiti u postavkama.
 • Putem postavki programa moguće je radi smanjenja mogućnosti greše, zabraniti pretipkavanje vrijednosti tečaja mjenjačnice i tečaja banke kod izrade specifikacije strane gotovine za banku.
 • Pri izradi specifikacije strane gotovine za banku, program pamti na kojoj valuti je završen unos apoena, te potom automatski nudi sljedeću valutu. Ranije je program nakon unosa apoena pojedine valute, uvijek vraćao poziciju kursora na prvu valutu u tabeli.
 • Putem postavki programa dodana je mogućnost skupnog postavljanja predložaka za usku POS traku (32 znaka po retku).
 • Prikaz bilo kojeg izvješća na ekranu moguće je jednostavno zatvoriti pritiskom na tipku ESC na tipkovnici. Da sada je je bilo potrebno uvijek kliknuti na gumb "Zatvori".
 • Prilikom pritiska na tipku F4 za odabir šifre valute na maskama za otkup i prodaju valute prikazuje se stanje svih valuta u blagajni uključujući i kune.
 • Ispravljene su sitnije greške u programu

Program Mjenjačnica | Casarum d.o.o. © 2022 | Dizajn i izrada: Alfa BIT